Elektroterapi hund

Elektroterapi behandling


Elektroterapi är en terapeutisk behandlingsform som länge använts inom fysioterapin. Vi använder oss av diadynamisk ström och galvanström som verkar på cellnivå för att stimulera läkeprocessen, men också för smärtlindring.

Den diadynamiska strömmen är trekantig och innebär inget obehag för hunden och ska därför inte förväxlas med TENS, en fyrkantig ström som i första hand verkar genom nervstimulering och muskelkontraktion.

Strömmarna vandrar mellan +pol och -pol via två plattor som placeras ut på olika ställen beroende på vad man vill behandla.

Fördelar med elektroterapi

  • återställer normal muskeltonus
  • minskar ödem (vätskeansamling)
  • ökar blodcirkulationen
  • snabbar på kroppens egen läkningsprocess
  • smärtlindrar

Elektroterapi är ett utmärkt hjälpmedel till massagen när den inte räcker till eller inte kommer åt t.ex. vid nervskador, för att släppa muskelspänningar, minska ödem (vätskeansamlingar).

Den ökar blodcirkulationen, snabbar på kroppens egna läkningsprocesser och har också en smärtlindrande effekt.

Behandling med elektroterapi är helt smärtfri och hunden känner inget obehag.

Vid misstanke om allvarlig skada eller sjukdom rekommenderar vi att veterinär uppsöks innan behandling påbörjas.