Laserterapi för hund

Laserterapi för hund

Laser står för ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” vilket betyder ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. Den första forkningsrapporten om laserns stimulerande effekt på celler vid läkning kom ut 1967 av en man vid namn Endre Mester.

Laserterapi används inom human- och djurvården för att behandla olika tillstånd som inflammation, stimulering av sårläkning, reducering av svullnader och ödem etc. Laserljusets egenskaper är unika och har visats sig ha positiva effekter på hundens celler och vävnader.  Forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärtlindring för hundar.

Hur går en behandling till

Man belyser det området på hunden där besväret sitter med en prob som ljuset kommer ur. Synligt laser ljus som är rött eller grönt, används vanligtvis på ytliga problem som sår medan det osynliga laserljuset används på djupliggande problem i hundens leder och muskulatur.

Behandlingen är risk och smärtfri men vissa lasrar kan skapa ett lätt obehag vid belysning om hunden har mörk hud eller päls. Laserbehandlingen görs då med en svagare laser eller på ett litet avstånd. Ljuset tränger 1-5 cm in i hundens vävnad beroende på vilket typ av laserljus man använder. En behandling tar 5-15 min eller längre beroende på vad man behandlar samt vilken utrustning som används. Vid långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar, det är individuellt och skiljer sig från hund till hund. Vid akuta skador får man bäst effekt vid snabb behandling och om möjligt varje dag.

Vad kan man behandla

Lasern har många positiva effekter i kroppen som smärtlindring, ökar blodcirkulationen och snabbar på kroppens egna läkeprocess.

Några exempel på skador där lasern med för del kan användas är om hunden har:

  • Muskelskador som tex inflammation, bristning, sträckning
  • Sår: akuta och svårläkta, som beror på dålig cirkulation
  • Frakturer- stimulera benbildningen
  • Hotspot
  • Vattensvans
  • Senskador
  • Artros- minska inflammationen och smärtlindra
  • Diskbråck

Vid misstanke om allvarlig skada eller sjukdom rekommenderar vi att veterinär uppsöks innan behandling påbörjas.